Den Intelligente Patientjournal
KUNSTIG INTELLIGENS FINDER RELEVANT INFORMATION I PATIENTJOURNALEN

Om Projektet


Hvad handler det om?

Den Intelligent Patientjournal er et tværfagligt samarbejde mellem Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, hvor visionen er at hjælpe patienter med tidlig diagnostik.

Det er tidskrævende at finde informationer i patientjournalen, hvilket kan forsinke behandlingen og medfører risiko for at kritiske informationer overses. I Den Intelligente Patientjournal udvikles kunstig intelligens, som finder relevante symptomer og tilstande i patientjournalen og præsenterer dem for lægen. Dette leder til hurtig identifikation af kritiske informationer, så korrekt patientbehandling kan iværksættes straks, hvilket fører til en bedre prognose.

Andre fordele er, at der spares tid ved journalgennemgang – tid der kan bruges sammen med patienten. Desuden kan systemet anvendes til at overvåge kritiske situationer som fx blødningskomplikationer ved operative indgreb, hvilket kan identificere risikosituationer, der kan forebygges. Endelig kan systemet bruges til sundhedsstatistik og bedre planlægning og ressourceforbrug i sundhedsvæsenet.

Nyheder

04-06-2021 Vi har indgået samarbejde med Medicin.dk om udvikling af kliniske sprogteknologiske algoritmer.

01-06-2021 OUHs Innovationspulje 2021 støtter projektet ”Resume af blødningsepisoder i patientjournalen ved hjælp af kunstig intelligens” med 350.000 kr.

27-05-2021 Abstrakt til Danske Kræftforskningsdage accepteret.

05-05-2021 Publicering af artikel ”Deep learning detects and visualizes bleeding events in electronic health records”. Læs den hos rpth.

07-04-2021 Præsentation af Den Intelligente Patientjournal projektet for Medicinsk Afdeling, Svendborg Sygehus.

01-03-2021 Rasmus Hansen fra projektgruppen starter Ph.d.-projekt ”Early identification of cancer among individuals with hematuria – an artificial intelligence based approach”. Han støttes med 1 års løn fra SDU Scholarstipendium og 1 års løn fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje.

Nyhedsarkiv

Projektets faser

Vores projektgruppe

Nedenfor finder du oplysninger om projektgruppens medlemmer:

Billede af Pernille

Pernille Just Vinholt

Overlæge, Klinisk lektor, ph.d
Afd. for klinisk biokemi og farmakologi
Odense Universitetshospital
Email: pernille.vinholt@rsyd.dk
Tlf: +45 29 64 86 94

Billede af Thiusius

Thiusius Rajeeth Savarimuthu

Ingeniør, Professor
Maersk McKinney Møller instituttet
Syddansk Universitet

Billede af Rasmus

Rasmus Søgaard Hansen

Læge
Afd. for klinisk biokemi og farmakologi
Odense Universitetshospital

Billede af Jannik

Jannik Skyttegaard Pedersen

Ingeniør
Maersk McKinney Møller instituttet
Syddansk Universitet

Billede af Martin

Martin Sundahl Laursen

Ingeniør
Maersk McKinney Møller instituttet
Syddansk Universitet

Billede af Søren

Søren Andreas Just

Specialeansvarlig overlæge
Medicinsk Afdeling, Svendborg
Odense Universitetshospital

Partnere


SDU & OUH logo fra https://www.sdu.dk/da/nyheder/presserummet/logo_og_designguide & https://www.regionsyddanmark.dk/wm217219
SDU & OUH logo fra https://www.sdu.dk/da/nyheder/presserummet/logo_og_designguide & https://www.regionsyddanmark.dk/wm217219
SDU & OUH logo fra https://www.sdu.dk/da/nyheder/presserummet/logo_og_designguide & https://www.regionsyddanmark.dk/wm217219

Kontakt os


For yderligere information kan du kontakte os på

Email: pernille.vinholt@rsyd.dk
Tlf: +45 29 64 86 94