Tidlig diagnostik af urinvejskræft hos patienter med blod i urinen

Formål


Formålet er at sikre hurtig korrekt diagnostik af urinvejskræft, således behandling kan initieres straks, hvilket fører til en bedre prognose.


At der forekommer blod i urinen er hyppigt, men hos nogle er dette et tegn på en underliggende urinvejskræft. Urinvejskræft kan være forbundet med en dårlig prognose, især hvis det opdages sent. Tidlig diagnostik er derfor afgørende for korrekt behandling og prognose. For at undersøge for urinvejskræft udføres omfattende undersøgelser, der kan være ubehagelige, er dyre og potentielt risikofyldte. De nuværende kriterier for de omfattende undersøgelser medfører både over– og underdiagnostik.


Vi tager udgangspunkt i vores algoritme til at finde blødningssymptomer i patientjournalen ved hjælp af kunstig intelligens. Baseret herpå undersøger vi kræftrisikoen ved alle tilfælde af blod i urinen og ved tillæg af andre journaloplysninger identificeres de personer, der skal udredes, hvorved tidlig diagnostik opnås. Desuden vil projektet levere vigtig viden om risikofaktorer for blod i urinen, prognosen ved blod i urinen og ved urinvejskræft, samt viden om håndteringen af patienter med blødningsrisiko.


Illustration

Illustration af proces

Kontakt os


For yderligere information kan du kontakte os på

Email: pernille.vinholt@rsyd.dk
Tlf: +45 29 64 86 94